Speedbådscertifikat

999,00 kr

Få dit speedbådskørekort her.

Vi afholder speedbådskursus med jævne mellemrum - dog kun for personer over 16 år.

Prisen er 999,- kr. plus eksamensgebyr på 480,- kr.
De 480,- kr. afregnes direkte til DFU via link i teksten nedenfor

  • Ja
  • Nej

Tag speedbådskørekort hos Dykfyn.

Hvis du skal være fører af en speedbåd, så er det et lovkrav at du har speedbådskørekort.

Du kan enten købe dit kursus her eller henvende dig i centret. Når du har købt kurset, får du udleveret eller tilsendt undervisningsmaterialet, som består af en bog, du skal læse inden påbegyndelsen af selve kurset, det er vigtigt i forhold til den teoretiske prøve. Du får samtidig en del pjecer der supplerer teksten i bogen. Kurset indeholder en teoretisk del og en praktiske del

Mere info ved henvendelse i DYKFYN

Du skal medbringe:
Frankeret konvolut med dit navn og adresse på.

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside, eller ved henvendelse i centeret, på
tlf. 50 80 80 22
Det koster 999 kr. pr. deltager, samt 480 kr. til censor fra Søfartsstyrelsen.

Efter tilmelding hos DykFyn, skal du tilmelde dig kurset via DFU på deres hjemmeside: www.dfu-kompetence.dk/selvbetjening/

Her skal eksamensgebyr også afregnes, blot følg instruktioner på siden, så finder du vej igennem. Eksamensgebyret skal minimum afregnes til DFU 2 uger før kursusstart

Hvornår kræves der speedbådskørekort?

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

    • er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk.
    • er planende
    • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Dette spørgsmål besvares i speedbådsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Vi afholder speedbådskurer på forskellige dage, så bemærk mødetidspunkt.

Ved mindre end 3 samlede tilmeldinger afholdes kurset ikke

Lørdag/søndag
Lørdag:
kl 09.00 til 12.00 Teori
Kl. 12.30 -17.30 sejlads

Søndag:
kl. 09.00 til ca. 12.00 Sejlads
kl. 12.30 prøve

Fredag/lørdag
Fredag
kl. 16.00 til kl. 21.00 Teori

Lørdag
kl. 09.00 til kl. ca. 17.00 Sejlads
kl. ca. 17.30 prøve